Zdena Tominová: Žena, která trpěla pro demokracii

Již za svého mládí na konci padesátých let začala Tominová psát surrealistickou poezii, ačkoli byl tento typ poezie v českých zemích zakázán. V šedesátých letech psala hlavně eseje a věnovala se žurnalistice a rozhovorům se slavnými osobnostmi, jejichž hlavním tématem byla politika, literatura, kultura a také společenský život v tehdejším Československu, porovnávaný k dřívějším dobám (např. za tzv. První republiky) a také k tehdejším poměrům v jiných zemích na východě i západě Evropy či ve Spojených státech amerických.

Vzhledem ke svému postavení v Chartě 77 patřila Tominová po pádu Dubčekovy vlády na seznam tzv. zakázaných autorů, kterým nebylo povoleno publikovat v oficinálních státních nakladatelstvích, a tak byla tato publicistka a spisovatelka odkázána na samizdatovou tvorbu. Touto formou vydala koncem sedmdesátých let dvě dochovaná a volně přístupná díla, jež jsou k dispozici v samizdatové knihovně Libri prohibiti, a to napůl scénář, napůl deník Divadelní kus (?) a také druhé dílo blízké deníku či zápiskům ze svého života, Totální
nasazení
.

V březnu roku 1980 byla Tominová byla vyvázána ze smlouvy jako tlumočnice a záhy nato jí bylo odebráno české státní občanství za protistátní činnost. To se vázalo jak k její spisovatelské, tak její žurnalistické činnosti a také k tomu, že byla jednou z hlavních osobností seskupení okolo Charty 77, která veřejně a otevřeně protestovala proti tehdejšímu fungování státu a proti zákonům, které omezovaly lidská práva a občanskou svobodu a také se odvolávalo na skutečné případy vyslýchaných a souzených za to, že nesouhlasí s režimem v socialistickém Československu.

Tominová byla nucena odejít společně se svým manželem a dvěma dětmi, Lukášem a Markem, do Oxfordu ve Velké Británii, odkud se později přestěhovala do Londýna. V roce 1981 napsala scénář pro televizní inscenaci s názvem Nepřátele státu, v němž věrně zobrazila osudy vlastní rodiny po podpisu Charty, jež byla natočena ve Velké Británii pod záštitou televizní stanice Granada. Právě zde napsala svá dvě stěžejní díla, a to Stalin’s Shoe a The Coast of Bohemia: Winter’s Tale, postmoderní romány s autobiografickými prvky.