Jak probíhají zápisy dětí do mateřských škol?

V současné době platí novela školského zákona, která ustanovila povinné předškolní vzdělávání. Týká se návštěvy mateřské školy rok před nástupem do základní školy. Tedy dětí, které v daném kalendářním roce před prvním září dovrší pět let věku.
Letos se povinný zápis tedy týká těch dětí, které do 31. srpna 2018 dosáhnou stanoveného věku a ještě do mateřské školy nechodí. Děti, které již MŠ navštěvují, samozřejmě k zápisu nemusí.
Povinný rok docházky do mateřské školy je proto zdarma a rodiče, kteří děti nepřihlásí, se dopouštějí přestupku, stejně, jako rodiče, kteří zanedbávají povinnou školní docházku.
školkové děti
Zápisy dětí do MŠ
Rodiče se mohou sami rozhodnout, do jaké školky dítě přihlásí. Dnes existuje řada soukromých i státních, firemních či dokonce lesních školek. Školky jsou zaměřeny například na výuku cizích jazyků nebo na pohybové aktivity, jiné pak třeba preferují zdravý životní styl či návštěvy solných jeskyní a podobně.
V případě, že libovolně vybraná školka nebude mít pro přijetí dítěte kapacitu, vždy bude místo ve školce, do které dítě spádově podle svého bydliště patří.
Do vybrané školky pak rodič dítě zapíše, tedy v podstatě podá přihlášku. Mateřské školy mají často na svých stránkách formulář, nebo je k dostání v papírové podobě přímo ve školce, či na příslušném obecním úřadu v průběhu měsíce dubna daného roku.
Zápisy budou pro letošní rok probíhat v době od 2. do 16. května 2018.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školky. Rodiče budou o výsledcích informováni prostřednictvím internetu nebo vyvěšením na budově školky. O nepřijetí obdrží rodiče vyrozumění poštou.
školka po jídle
Co by mělo dítě zvládat
Dítě by před nástupem do MŠ mělo mít zažitý určitý denní režim, tedy zejména, co se týče spánku. Mělo by zvládat základní úkony osobní hygieny, jíst příborem, pít ze skleničky, zvládat vyprazdňování bez plenek, ale také se částečně zvládnout obléci, vysmrkat, umět říci, co potřebuje, pozdravit, poděkovat.
Dítě samotné se však k zápisu nemusí dostavit osobně. Přijímací řízení probíhá podle školkou stanovených kritérií s bodovým ohodnocením a přijaty jsou děti, které mají nejvíce bodů. Děti, které musí být přijaty s ohledem na věk, k povinné předškolní docházce, jsou přijímány přednostně.