Dětská konta

Zamýšlíte-li založit Vašemu potomkovi vlastní bankoví účet, je první a nejdůležitější otázka „k jakým účelům má toto konto sloužit?“. Má se jednat o formu spoření nebo prostředek, jak naučit Vaše dítě hospodařit s vlastními penězi?

Ke spoření se dětská konta nevyplácí

Pokud má účet sloužit jako prostředek k naspoření financí do budoucnosti, je to spíše krok špatným směrem. Dětské konto má spoustu omezení, jedním z nich může být možnost vybrat peníze některým z rodičů, pokud budete peníze potřebovat např. na financování studia před dovršením dospělosti dítěte.

Účet je totiž majetkem dítěte a v krajních případech (spíše ale při vysokých částkách) by mohlo dojít k nutnosti rozhodnutí opatrovnického soudu. Ale toto jsou spíše krajní hypotetické problémy, typicky ale umožňují banky jen výběr v hotovosti namísto převodu z účtu apod.

Naučme dítě hospodařit

Je-li účet zamýšlený jako nástroj pro zlepšení finanční gramotnosti dítěte, připravte se na to, že virtuální peníze jsou pro dítě předmětem vysoce abstraktním a bude nutné ho ze začátku opravdu svědomitě vést a vše mu vysvětlovat.

Není od věci, když si dítě osvojí pokud možno co nejdříve povědomí o nakládání s penězi. Uvědomte si, jak je jednoduché utratit peníze pouhým přiložením platební karty, kdy Vám fyzické peníze ani neprojdou rukama. Dítě ani nemá pocit, že by něco utrácelo, ale je důležité, aby si uvědomilo, že peněz na účtu ubývá a příště už mu nemusí zbýt žádné.

Dítě se musí naučit plánovat i když nemá možnost si kdykoli přepočítat peníze v peněžence. Také obsluha internetového bankovnictví (i když v případě dětských kont se jedná spíše o pasivní náhled) je v dnešní virtuální době dobrá škola. A na to dále navazují informace o úročení, poplatcích, atd.

Při výběru dětského konta si dávejte (stejně jako u Vašeho účtu) pozor právě na poplatky. U dětských kont by se měly limitně blížit nule – pokud ne, poohlédněte se jinde. Úročení zůstatku na účtu neočekávejte v žádné závratné výši, i když bude asi lepší než na běžných „dospěláckých“ spořících účtech – z toho vyplývá, že tato konta nejsou dobrým prostředkem ke spoření.

Důležité jsou také nabízené limity pro platby kartou, výběry a možnost tyto limity měnit – zde budou určitě fungovat různá omezení oproti běžným účtům. Stejně tak internetové bankovnictví nebývá plnohodnotné.  Navíc si zde ale pečlivě prostudujte možnost vypovězení smlouvy z Vaší strany.

Jak jsme psali již výše, účet je majetkem dítěte a mohl by s tím být problém. Ať jsou s dětskými účty spojená jakákoli omezení a problémy, je pravda, že čím dříve si dítě tyto znalosti osvojí, tím lepší bude mít povědomí o financích do budoucna.