Co by mělo dítě umět před nástupem do školy

Přijde vám to jako včera, kdy vaše dítě nastupovalo do školky a nyní už ho čeká zápis do základní školy? Před zápisem do povinné školní docházky nestresujte ani sebe ani vaše dítko, na zápis se ale můžete již z předstihem začít pomalu připravovat.
Co vlastně vaše dítko čeká u zápisu do základní školy a co všechno by v té době mělo umět?
chlapec a děvče ruku v ruce
V oblasti jemné motoriky je důležité, aby dítě mělo uvolněnou ruku a bylo schopno správně držet tužku. Bez problémů by si také mělo umět zapnout knoflíky a zavázat tkaničky. Při vybarvování obrázků už by nemělo být patrné přetahování.
Řeč – dítě musí správně umět vyslovovat všechny hlásky, mluvit ve větách, odvyprávět krátký příběh a umět pojmenovat běžné věci ze svého okolí.
Počítání – dítě by mělo umět počítat alespoň do deseti, chápe posloupnost, sčítání a odčítání
Tělesná zdatnost – koordinovaný pohyb, udržení rovnováhy na jedné noze, samostatné stravování a osobní hygiena, zvládání drobných úklidových prací
školní třída
Pozornost – dítě by mělo být schopno udržet pozornost na přibližně 10 – 15 minut a umět pracovat samostatně
Zrak a sluch – rozlišování zvuků, obrazových značek a symbolů; správné reagování na světelné a akustické signály
Zároveň je také pro nástup do základní školy velice důležité, aby dítě zvládalo odloučení od rodičů, umělo vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas a umělo dodržovat stanovená pravidla. Zároveň také musí být schopno pracovat ve skupině.
Odklad povinné školní docházky? Nevěšte hlavu
V některých případech se může stát, že dítě není dostatečně fyzicky nebo mentálně zralé na to, aby nastoupilo do základní školy a dostane tedy tzv. odklad. V takovém případě rozhodně nezoufejte nebo si nemyslete, že by vaše dítě bylo nějakým způsobem opožděné. Každé dítě má svoje vlastní tempo, a byl-li tomu vašemu doporučen odklad školní docházky, určitě mu to prospěje.