Úraz s trvalými následky

Lidské tělo je nesmírně zranitelné, skládá se sice z pevné kostry, jejíž části někdy snesou i hrubší zacházení, ale z 80 procent je tělesný korpus tvořen měkkými buněčnými tkáněmi. Lidé si někdy neuvědomují, že tři čtvrtiny naší schránky tvoří voda, a že působení gravitace a pevných hmotných částic ve formě prudkého nárazu mohou snadno způsobit úraz s trvalými následky.
Jak může být lidský život křehký, dokazují neúprosné lékařské a policejní statistiky, a teprve v okamžiku, kdy se někomu z našeho okolí, nebo dokonce nám samotným, taková událost přihodí, začínáme si uvědomovat smysl života a především jeho priority.
nehoda vozu

Úrazové pojištění

Naštěstí existují lidé zodpovědní, kteří se snaží alespoň těmto situacím předcházet, i když nikdo z nás si nemůže být jistý, že právě jemu se nikdy žádný úraz nemůže přihodit. Za velmi rozumné řešení lze považovat úrazové pojištění. Pojišťovny v případě trvalých následků úrazuvyplácí pojistné plnění a vždy pochopitelně záleží na smluvních podmínkách a na celkovém posouzení pojistné události.
nebezpečí uklouznutí
Podstatný vliv na pojistné plnění má pochopitelně ošetřující nebo praktický lékař, ale je nutné počítat s tím, že konečný verdikt vždy vynáší lékař smluvní, který s pojišťovnou spolupracuje, a každý případ řeší individuálně. Lidé si také často zaměňují hodnocení trvalých následků, ty se totiž posuzují až po několika letech, které od události uplynou, většinou jde o rozmezí dvou až tří let. Bezprostředně po tragické události se vyplácí odškodné v rámci újmy na zdraví v důsledku úrazu.
auto na střeše

Odškodné podle tabulek

Vyplácení podílu z pojistné sumy se provádí pro jednotlivé případy tělesných postižení pomocí tabulek, a to vždy v době, kdy se již organismus stabilizuje, a kdy lze bezpečně posoudit skutečnou trvalou invaliditu, případně mírnější následky, kdy klientovi vzniká nárok na částečný invalidní důchod.