Koučování kam se podíváš

Kouč, chcete-li trenér, pomáhá sportovcům zdokonalit se v jejich umění. Připravuje strategie hry, tvoří náplň tréninku a spolu s fyzioterapeuty, psychology a dalšími odborníky se snaží s hráči pracovat tak, aby dosáhli co nejlepších výsledků.
 
Dosažení nejlepších výsledků člověka se však věnují i koučové, jejichž oborem není sport. Kouče nalezneme v oblasti zdravého životního stylu, v businessu, psychologii, ve vzdělávání dospělých a v dalších oborech.
 
Psycholožka Maren Fischer-Epe uvádí, že koučování je kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku. Jeho záměrem je dosahování profesního a osobnostního rozvoje.
 
Kouč pomocí otázek podněcuje klienta k tomu, aby se na danou situaci podíval z různých úhlů pohledu. To prohlubuje klientovo uvědomění a podporuje jej při nacházení zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů
 
Jakými principy se kouč ve své práci řídí?
 
–          Kouč je především rovnocenným partnerem koučovaného. Naslouchá klientovi a vnímá jeho potřeby. Doptává se klienta na okolnosti daného problému a pomáhá mu stanovit si cíl.
–          Podporuje klienta tak, aby výsledků dosáhl rychleji a efektivněji.
–          K dosažení cíle nabízí různé možnosti a nástroje.
–          Díky specifickým technikám doprovází koučovaného. Ten tak sám nalézá správné odpovědi a řešení pro životní situace.
 
 
Koučem nemůže být každý. Ke specifické osobností výbavě je potřeba získat patřičnou kvalifikaci. Ve světě i u nás existují instituce, které jsou oprávněné zaštiťovat výcviky koučů a vydávat certifikace. Patří mezi ně například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká asociace koučů, International coach federation ad.
 
Koučování může být skvělou metodou jak vyřešit konflikty a složité životní situace. Kouče a organizace poskytující koučování lze nalézt na internetu. Pomoc s vyhledáním kontaktů by měli poskytnout odborníci z oblasti psychologie, univerzity či instituce zajišťující příslušné sociální služby.