Když pomocníci v domě vzplanou

Dnešní život už si bez nich nedovedeme představit. Elektrické spotřebiče velké i malé jsou běžnou součástí našich domácností. Někteří jedinci by byli bezradní už bez varné konvice nebo myčky. Většina z nás by se neobešla bez televizoru nebo pračky. O počítačích a jejich nezbytnosti se netřeba dlouze rozepisovat.
Neopatrné zacházení s elektrospotřebiči nás nemusí stát jen peníze, ale může ohrozit naše zdraví nebo dokonce stát lidský život.
hořící dům 

Elektrický přístroj jako příčina požáru

Požár může iniciovat  elektrický spotřebič, elektrické zařízení nebo jeho součást.
Běžně jsou to v domácnosti jak velké (např. televizory, lednice, pračky) i malé (varné konvice, toustovače, domácí pekárny, kulmy, fény, žehličky, vysavače, vrtačky, brusky apod.).
Nejčastější příčinou požáru je technická porucha na elektrickém přístroji nebo lidská nedbalost při manipulaci s ním. Někdy je to také vadné zapojení elektrických zásuvek nebo vadné zelektrické vedení.
ovládání pračky

Několik tipů od hasičů, jak se vyhnout požáru

·         nákup elektrických spotřebičů jen uodborných prodejců
·         nekupovat žboží pochybného původu bez označení „CE“ či bez záručního listu
·         číst návody k obsluze a řídit se jimi
·         spotřebiče používat jen k těm účelům, pro které jsou určeny
·         nepřetěžovat elektrické zásuvky (přetížení, zkrat či požár může způsobit zapojení několika přístrojů přes rozdvojku do jedné zásuvky!)
·         nenechávat elektrické spotřebiče v chodu bez dohledu (hlavně ty, které je nutné po ukončení provozu odpojit ze sítě)
·         zajistit, aby elektrické spotřebiče nepřišly do styku s vlhkostí a vodou
·         udržovat tyto zařízení v čistotě (vrstva prachu znamená též riziko požáru)
·         průběžně kontrolovat technický stav elektrospotřebičů (stav kabelů, zda nedochází k přepalování součástek apod.)
·         provádět pravidelné servisní prohlídky, vyžaduje-li to návod (elektrické kotle, sekačky apod.)
·         údržbu a opravy nechat jen odborníkům
·         při dlouhodobé nepřítomnosti v bytě a při bouřce odpojit elektrospotřebiče ze sítě
·          zabezpečit elektrospotřebiče před dětmi a lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (zaslepení zásuvek, uzamčení vypínačů)
 opékač a konvice
Hasiči též varují, že pokud již požár velektrického přístroje vznikne, v žádném případě ho nehaste vodou!