Jak se kontrolují vlaky

V železniční dopravě musí být pořádek. A to ačkoliv to tak nejednou nevypadá, alespoň podle zpoždění soudě. Odpovědné osoby musí mít vždy přinejmenším přehled o tom, kde se která souprava nachází, a musí mít možnost vše ovlivňovat natolik, aby se zabránilo železničním neštěstím. Což není vzhledem k hustotě provozu nejednou právě jednoduchý úkol.

A protože je vlaků jezdících po naší železnici spousta, nevystačíme si už dnes s tím, že zaměstnáme pár výpravčích, kteří budou pověstně nosit všechno v hlavě. Je potřeba daleko sofistikovanější systém, který zaručí, že nedojde k nežádoucím pochybením.
výhybky na kolejích

Takové sledování železničních vozidel https://www.rmc-system.com/sledovani-lokomotiv/ je tudíž učiněná věda. A za tímto účelem vznikl i RMC systém, který umožňuje veškerou kontrolu na té nejvyšší možné úrovni.

Díky němu je možné nepřetržitě sledovat železniční dopravu a lokalizovat lokomotivy v reálném čase, podle potřeby i vybrané lokomotivy na jedné mapě. Je možné zjistit o nich vše, včetně jejich obsluhy, lze si tu nastavit i alarm pro případ překročení hraničních hodnot, i pravidelný servis, dá se tu trasovat podle historie i nastavit výkazy tras a práce podle vhodných kritérií.

Čímž se přispívá více než významně k bezpečnosti železniční dopravy. A nejen k této. Díky možnostem, jež RMC systém nabízí, lze rovněž kontrolovat spotřebu pohonných hmot a zabraňovat tak jejich rozkrádání i rozkrádání nákladů, sledovat provozní parametry motoru a jiných pracovních příslušenství, lze tak zvýšit efektivitu a snížit náklady. Což v konečném důsledku může znamenat až třicetiprocentní úsporu na provozních nákladech. Což, jak si snadno spočítáte, není zrovna zanedbatelná částka.
letící satelit

Vsadit na RMC systém se prostě na železnici vyplatí. A kdo by byl proti, toho lze označit za hlupáka nebo škůdce. Protože právě v této dopravě stačí nejednou i jenom málo, a stane se neštěstí. A tomu by mohl právě tento systém zabránit. Když selže člověk.