Co musí obsahovat nájemní smlouva

Při sjednávání nájemní smlouvy musíte dbát zásad, které upravuje občanský zákoník, a splnit všechny jeho náležitosti. Avšak při této smlouvě musíte dát pozor na spoustu věcí a drobných detailů, které by vám jinak mohly snadno uniknout. Chtěli byste se dozvědět, na co všechno je třeba dohlížet a na co rozhodně nesmíte při sepisování zapomenout? Poradíme vám v následujícím článku.

Písemně

Některé smlouvy, například smlouva o nájmu automobilu, mohou být uzavřeny ústně a nepotřebují speciální smlouvu, které by musela mít písemnou formu. Avšak smlouva o nájmu bytu musí být podle zákona, jenž byl zaveden v občanském zákoníku, provedena v písemné formě a podepsána oběma stranami.

Pakliže by smlouva proběhla pouze ústní dohodou, druhá strana by ji jednoznačně mohla prohlásit za neplatnou, a tedy by vás nejen mohli ihned vystěhovat bez upozornění a udání důvodu, ale vy byste také nemuseli zaplatit nájem, jejž byste mohli dlužit a pronajímatel by ho po vás nemohl zpětně vymáhat. Z toho důvodu se uzavírá smlouva, která musí být zpečetěna podpisy obou stran.

Co prověřit předem?

Nejdřív byste se měli ujistit, že osoba, se kterou jednáte, má právo s bytem takto zacházet. Pakliže není majitelem, musí být osobou pověřenou nebo mít právní oprávnění, které mu dovoluje s bytem jednat. To zjistíte tak, že se zeptáte, zda je majitel zapsán na katastru nemovitostí.

Jinak by na vás mohlo být dopuštěno podvodu. Také byste si měli zjistit, jestli je ten, se kterým jednáte, jediným vlastníkem toho bytu. Pokud je vlastníků více, musejí k tomu, abyste mohli byt používat v nájmu, dát svolení všichni vlastníci bytu a také se na smlouvu podepsat.

Doba nájmu

Dbejte na to, abyste měli ve smlouvě napsáno, po jak dlouhou dobu bude pronájem platný. Musí tam být přesně zaznamenán den, kdy se nastěhujete, tedy den, kdy přejímáte nemovitost do nájmu, a také den, kdy vám smlouva vypovídá a vy se buď musíte odstěhovat, nebo si sjednat další smlouvu na další období.