Proč se lidská práce přesouvá do sektoru služeb?

Je dobře známo, že veškerá lidská produkce a výroba se dělí do tří sektorů. První je takzvaná prvovýroba, kam patří například zemědělství nebo hornictví. Zde získáváme potřebné suroviny. Druhý je sektor výrobní. Tady ony suroviny zpracováváme do nejrůznějších výrobků. Posledním je třetí sektor, a to služeb. Ten zahrnuje nejen profese jako například kadeřník, ale patří sem i prodavač, číšník a další. A právě do onoho třetího sektoru se v posledních desetiletích přemístila velká část lidské pracovní síly.mezi služby patří i telefonní operátoři

V historickém vývoji nejde o první takovýto posun. Například ještě ve středověku pracovala většina lidí v prvovýrobě, byli zde různí sedláci či rolníci. Druhou pozici měl druhý sektor s kováři, truhláři a dalšími řemeslníky. Služby Servis virivych van v té době existovaly pouze v minimální míře. Ano, živnost provozovali holiči či hostinští, ale v porovnání s ostatními jich příliš nebylo.

Poté přišla průmyslová revoluce. Ta přinesla mimo jiné také možnosti, jak zlepšit a zrychlit výrobu zboží. Postavily se první velké továrny, které zaměstnávaly spoustu lidí. Navíc právě díky průmyslové revoluci bylo možné vyrobit stroje, které ulehčily práci například zemědělcům. Mluvíme například o traktorech, které zoraly pole mnohem rychleji, než rádlo tažené voly, a dalších zařízení. To umožnilo snížit množství lidí, kteří byli pro práci v zemědělství nutní. A těmto lidem nabídly práci ony továrny. Služeb bylo stále více, ovšem hlavní hybnou silou té doby byla právě velkovýroba.

A konečně se přesouváme do současnosti. To, co potkalo prvovýrobu, potkalo i výrobu sekundární. Postupující automatizace montážních linek umožnila zaměstnávat v továrnách méně lidí při stejné produkci. Na druhou stranu se s postupující životní úrovní rozvinula právě nabídka služeb. Lidé už nechtěli pouze dané zboží, chtěli i něco víc.

S postupujícími lety se služby poměrně dost diversifikovaly a to, co dříve bylo jednoduchou profesí, je nyní přímo uměním. Vezměme si povolání kadeřníka. Ve středověku mu k práci stačily v podstatě nůžky a břitva. Dnes tu máme nepřeberné množství vlasových produktů a kosmetiky, že je opravdu náročné se v nich vyznat. Dříve stačilo, když pěkně ostříhal. Nyní musí umět nejen to, ale i dodat vlasům lesk, poradit, jak je nejlépe udržovat, použít vhodný produkt pro daný typ vlasů a spoustu dalšího.malíř pracující na fasádě domu

Není tedy třeba se dívat na ty, kdo pracují v oboru služeb svrchu. Naopak, v současné době je to pravděpodobně nejlepší místo, ve kterém můžete pracovat. Jednoduché srovnání platů ukáže, že právě oni si oproti ostatním dvěma vydělají nejvíce. Tak, hodně štěstí při hledání zaměstnání!