Rozhodnutí je na Vás

Stojíte před několika starými předměty, o kterých nevíte zhola nic? Máte je vyhodit, nebo cítíte, že na Vás dýchlo kolo dějin? Jste příznivcem historických předmětů, o kterých smýšlíte zcela jinak, než jen jako obyčejný člověk, který se se starými předměty rád rozloučí? Berete do rukou staré džbány a polo rozbité, ručně malované talíře a představujete si, kdo je bral před Vámi do rukou? A co když se objeví na Vaší staré půdě pečlivě zabalené oděvy, koberce, nebo závěsy? Evidentně staré, s nádechem historie? Co uděláte?

koberec

Potom máte dvě možnosti.
1. Nic Vám nezabrání v tom, abyste staré harampádí naložili na přívěs a odvezli do sběrného dvora.
2. Nebo Vám to nedá a hodláte se poradit s odborníkem, zda jste nenalezli něco historicky cenného.
Přikloňte se k druhé variantě. I kdyby Vám měl odborník potvrdit Vaši první domněnku, že jde jen o harampádí, nikdy nevíte, že by tomu mohlo být naopak.

Když najdete historicky cenný předmět.
Pokud se potvrdí, že předměty mají historickou cenu, opět stojíte před rozhodnutím. Darujete, nebo prodáte muzeu, nebo solventnějšímu sběrateli svůj nález? Nebo si jej ponecháte a zajistíte restaurování koberců, které jste nalezl, Vy sám? Takové rozhodnutí je ponecháno pouze na Vašich finančních možnostech. Jen nesmíte dlouho otálet, aby se rozbalením pečlivě uložených koberců, nebo jiných tkanin neznehodnotili ještě více.

tkaní

Že se, např. do čištění koberce historické hodnoty nepustíte sám, je jasné. Váš nález ale potřebuje odborný zásah restauratérů, kteří obnoví restaurováním koberec do původní podoby. Záleží jen na tom, zda máte dostatek finančních prostředků. Že je to tak? Možná, že právě tato skutečnost ovlivní Vaše rozhodování, co s historickými předměty budete dělat dál.
V každém případě myslete na to, že jste nalezl část dějin lidstva a je Vaší morální povinností ji zachovat pro generace budoucí!