Upřednostňujete-li nízké výdaje


Informovanost je v dnešním světě velmi podstatná! Když informace nemáte, vzniká komunikační šum, ze kterého mohou vzejít nepříjemné závěry.
Co se stane, když lidé nebudou vědět, že se v jejich městě koná poměrně věhlasná akce?

Co se stane, když se spotřebitelé nedozvědí, že markety nabízejí slevy na úzkoprofilové zboží?

knihtisk

Co se stane, když se cestovní kanceláře nepostarají o šíření informací o zlevněných nabídkách k cestování?

A takto by se dalo pokračovat do nekonečna.

Takže, co se stane? Lidé nepřijdou a nabídek nevyužijí. Proč se tedy taková akce vůbec konala, když o ní nikdo nic neví? Koho budou lidé vinit? Právě Vás, který měl informovanost zařídit. A jak jste to zařídil? Touto otázkou Vás budou hnát k zodpovědnosti za nepovedenou akci Vaši zadavatelé! Marně jim budete vysvětlovat, že jste jim ušetřil finanční prostředky za propagaci, která byla stoprocentně nedostatečná!

Pravděpodobně Vám nic neříká levný tisk letáků, který by Vám zachránil Vaše renomé!

Je to tak prosté!

Levným tiskem letákůbyste předešel neinformovanosti lidí, pro které by letáky byly určeny. Myslíte, že jste svým zadavatelům něco ušetřil? Naopak! Zadavatelé se dostali do ztrátových čísel! A přitom stačilo tak málo!

nůžky

1.    Zadat obsah, který by se měl na letáku objevit.
2.    Zvolit přiměřeně kvalitní papír, na který se informace budou tisknout.
3.    Vybrat typ letáku, co se týče provedení.
4.    Určit barevnost celého provedení.
5.    Nezapomenout na množství letáků.
6.    A nakonec si na online kalkulačce spočítat náklady.
Promiňte, ale to jste tedy nezvládl! No nic. Stalo se.

Vezměte si ponaučení!

Podívejte se, chybami se člověk učí. Myslel jste to dobře. Ale skutek utekl, jak se říká. Není všem dnům konec, a proto si vezměte ponaučení pro příští akce, které budete mít na starosti. Mějte na paměti, že možnost levného tisku letáků je skutečností, kterou můžete hojně využívat!