Oblast prodeje


Hledáte vhodné řešení pro vaši firmu? Chcete něco jednoduchého, praktického a především účinného? Co vám a vašim zaměstnancům ušetří spoustu času a nervů? V tom případě zvolte vhodné programy, které vám pomohou snadno se přizpůsobit modernímu světu a novodobým trendům.

Najdete zde kompletně vše, co k řízení firmy, velkého nebo malého podniku potřebujete http://www.kit.cz/produkty/reseni-pro-firmy/bmd-commerce-firmy/9-prodej/.
kniha účetnictví.jpg

Do této oblasti spadá:


Fakturace – s fakturací se setkáváme zřejmě naprosto v každém podniku. Fakturace by se dala přirovnat k základnímu dění ve firmě, protože se do této kategorie řadí nabídka, zakázka, dodací list i faktura. Všechny tyto nároky splňuje fakturační program BMD. Chcete si konečně usnadnit práci? V tom případě si ji zjednodušte pomocí chytrého a spolehlivého systému. Jistě využijete všech rozmanitých statistik, výpočtů a sestav.
prst na ikoně.jpg


Provize


Správa otevřených položek pro fakturaci – pomocí propojení na saldokonto odběratelů budou faktury automaticky zaúčtovány jako otevřené položky. Ke každé faktuře můžete přiřadit platby. Díky tomu získáte ještě lepší přehled o všech otevřených, takzvaných nezaplacených fakturách vašeho zákazníka. Jednoduchá evidence, která napomáhá naší práci denně.


Cenové tabulky


Dílčí a konečné faktury


Opakovaná faktura


Cizí měna a cizí jazyk


Správa poplatků


Obalový materiál – recyklační fond


Balení a přepravní jednotky


Plánovač jízd


Rozpočty


Nebezpečné zboží


Import a předběžná evidence zakázek


Mobilní sběr dat – zakázka


Elektronická výměna dat – základní modul s jednou transakcí


Co umí tento modul? Odešle data z objednávek a zakázek na převodník nebo na převodní firmu. Získáte jednotný formát. Ten má tu výhodu, že je čitelný v každé EDV příloze. Pomocí tohoto modulu lze provést jednu takovouto transakci.
ruka na kalkulačce.jpg


Elektronická výměna dat – další transakce


Potřebujete exportovat potvrzení o zakázkách formát BMD? Potřebujete modul EDI.


Intrastat


Bonus z prodeje